Projekty UE

2021

Pszczelarz Kozacki – Pasieka Tadeusz Kozak realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

Rozwój przedsiębiorstwa Pszczelarz Kozacki – Pasieka Tadeusz Kozak poprzez realizację inwestycji
w instalację fotowoltaiczną.

Cel projektu: wykonanie instalacji fotowoltaicznej na obiekcie należącym do przedsiębiorstwa
o łącznej mocy 99,54 kW

Planowane efekty: Zwiększenie dodatkowej zdolności wytwarzania energii elektrycznej ze środków odnawialnych wynoszącej 109,494 MWhe/rok, roczny spadek emisji gazów cieplarnianych
36, 91 CO2/rok

Wartość projektu: 238 746, 70 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 126 166, 94 zł

 

2019

2018

18.06.2018 r.

TYTUŁ PROJEKTU: „Budowanie przewagi konkurencyjnej firmy Pszczelarz Kozacki – Pasieka Tadeusz Kozak”

Konkurs ofert:

1. Regulamin udzielania zamówień na dostawy z negocjacjami i  konkursem ofert

2. Zaproszenie do składania ofert (dozownik i monoblok)

3.​ Załacznik nr 1 formularz oferty

4.Załącznik nr 2 oświadczenie

5.Załącznik nr 3 umowa zakupu

Wybór oferty do realizacji projektu

18.06.2018 r.

TYTUŁ PROJEKTU: „Budowanie przewagi konkurencyjnej firmy Pszczelarz Kozacki – Pasieka Tadeusz Kozak”

Konkurs ofert:

1. Regulamin udzielania zamówień na dostawy z negocjacjami i konkursem ofert

2. Zaproszenie do składania ofert  (Linia pasteryzacji miodu 1 szt.)

3. ​Załącznik nr 1 formularz oferty

4. Załącznik nr 2 oświadczenie

5. Załącznik nr 3 umowa zakupu

Wybór oferty do realizacji projektu

14.05.2018 r.

TYTUŁ PROJEKTU: „Budowanie przewagi konkurencyjnej firmy Pszczelarz Kozacki – Pasieka Tadeusz Kozak”

Konkurs ofert:

1. Regulamin udzielania zamówień na dostawy z negocjacjami i konkursem ofert

2. Zaproszenie do składania ofert

3. ​Załącznik nr 1 formularz  oferty

4. Załącznik nr 2 oświadczenie

5. Załącznik nr 3 umowa zakupu

Wybór oferty do realizacji projektu

14.05.2018 r.

TYTUŁ PROJEKTU: „Budowanie przewagi konkurencyjnej firmy Pszczelarz Kozacki – Pasieka Tadeusz Kozak”

Konkurs ofert:

1. Regulamin dzielania zamowień na dostawy z negocjacjami i konkursem ofert

2. Zaproszenie do składania ofert

3. Załącznik nr 1 formularz oferty

4. Załącznik nr 2 oświadczenie

5. Załącznik nr 3 umowa zakupu

Wybór oferty do realizacji projektu

 

2017

TYTUŁ PROJEKTU: „Budowanie przewagi konkurencyjnej firmy Pszczelarz Kozacki – Pasieka Tadeusz Kozak”

Konkurs ofert:

1. Regulamin udzielania zamowien na dostawy z negocjacjami i konkursem ofert

2. Zaproszenie do składania ofert

3. Zalacznik nr 1. Formularz oferty​

4. Zalacznik nr 2. Oświadczenie​

5. Załącznik nr 3. Umowa zakupu

Wybór oferty do realizacji projektu

TYTUŁ PROJEKTU: „Infrastruktura badawczo-rozwojowa w firmie Pszczelarz Kozacki – Pasieka Tadeusz Kozak”

Konkurs ofert

I. Postępowanie nr 1 o udzielenie zamówienia na zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych:

1. Regulamin udzielania zamówień na dostawy z negocjacjami i konkursem ofert

2. Zaproszenie do składania ofert

3. Załącznik nr 1. Formularz oferty

4. Załącznik nr 2. Oświadczenie

5. Załącznik nr 3. Umowa zakup środków trwałych

Wybór oferty do realizacji projektu

 

PROJEKTY ZAMKNIETE:

Tytuł projektu: Internacjonalizacja działalności firmy Pszczelarz Kozacki

Zapytanie ofertowe (do pobrania)

Załączniki do zapytania ofertowego (do pobrania)

Informacja o wyborze oferenta

 

Zakończone

Tytuł projektu: Wdrożenie planu rozwoju exportu dla firmy Pszczelarz Kozacki – Pasieka Tadeusz Kozak

Zapytanie ofertowe cz. 1

Zapytanie ofertowe cz. 2

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

 

Wybór oferty do realizacji projektu

Do realizacji projektu firma Pszczelarz Kozacki – Pasieka Tadeusz Kozak wybrała najkorzystniejszą ofertę, która uzyskała najwyższą ilość punktów w oparciu o ustalone kryteria, wybraną firmą jest Acuarius Consulting Ziemowit Ekiert z najwyższym wynikiem punktowym.