Logo Pszczelarz Kozacki Miody i produkty pszczele

Akcja Pszczele hotele

Pszczelarz Kozacki jako firma z wielopokoleniowym doświadczeniem w prowadzeniu pasiek oraz produkcji i konfekcjonowaniu naturalnych miodów pszczelich aktywnie włączyła się w akcję ochrony bioróżnorodności przez wsparcie sieci Carrefour w ramach lokowania „Pszczelich Hoteli” na budynkach w lokalizacjach miejskich grupy Carrefour.

Dlaczego zdecydowaliśmy się brać udział w akcji?

Już od wielu lat dostrzegamy rosnącą potrzebę zainteresowania społeczeństwa tematem różnorodności biologicznej otaczającego nas świata a szczególnie, w związku z tym iż sami prowadzimy pasieki - problemem ginących pszczół.  Ludzie dostrzegają zazwyczaj jedynie poboczną pracę pszczół czego efektem jest słodki nektar zwany miodem. To fakt – miód i produkty pszczele stanowią jedynie uboczny efekt ciężkiej pracy  tych niesamowitych owadów.

Jaką rolę odgrywają pszczoły?

Prawdziwy skarb dla człowieka to rola jaką pszczoły spełniają przez zapylanie roślin – wzbogacają nas przyrodniczo i ekonomicznie. Gdyby nie owady zapylające - plony byłyby wielokrotnie niższe lub nie byłoby ich wcale a starty poszczególnych gospodarek mierzone mogą być w miliardach złotych!

Co daje akcja pszczele hotele?
Widzimy pozytywny trend wzbogacania i urozmaicania przyrodniczo obszarów miejskich – tutaj również potrzebne są pszczoły! Dzięki takim akcjom jak Pszczele Hotele na dachach Carrefour pokazujemy społeczeństwu, że pszczoły równie dobrze jak w naturalnym otoczeniu mogą odnaleźć swoje miejsce w mieście – musimy im tylko pomóc tworząc dobre zróżnicowane biologicznie środowisko a one odwdzięczą się nam zapylaniem, które jest niezbędne do tego aby to środowisko mogło samodzielnie funkcjonować na obszarze zurbanizowanym.

Czy pszczoły są groźne dla człowieka?
Pszczół nie powinnyśmy się obawiać – są to na tyle zapracowane owady, że bez powodu nie mają „interesu” aby atakować człowieka. Co więcej potrafią wynagrodzić miodem czy pyłkiem kwiatowym „miejskiego pszczelarza”. Pszczelarz Kozacki już wielokrotnie sprawdzał kondycję rodzin pszczelich na dachu Arkadii w Warszawie czego efektem był zbiór blisko 30kg miodu!