Logo Pszczelarz Kozacki Miody i produkty pszczele

Projekty UE

2019

2018

18.06.2018 r.

TYTUŁ PROJEKTU: „Budowanie przewagi konkurencyjnej firmy Pszczelarz Kozacki - Pasieka Tadeusz Kozak”

Konkurs ofert:

1.Regulamin udzielania zamówień na dostawy z negocjacjami i konkursem ofert

2.Zaproszenie do składania ofert  (Linia pasteryzacji miodu 1 szt.)

3.​Załącznik nr 1 formularz oferty

4. Załącznik nr 2 oświadczenie

5. Załącznik nr 3 umowa zakupu

Wybór oferty do realizacji projektu


14.05.2018 r.

TYTUŁ PROJEKTU: „Budowanie przewagi konkurencyjnej firmy Pszczelarz Kozacki - Pasieka Tadeusz Kozak”

Konkurs ofert:

1.Regulamin udzielania zamówień na dostawy z negocjacjami i konkursem ofert

2.Zaproszenie do składania ofert

3.​Załącznik nr 1 formularz  oferty

4.Załącznik nr 2 oświadczenie

5.Załącznik nr 3 umowa zakupu

Wybór oferty do realizacji projektu

 


TYTUŁ PROJEKTU: „Budowanie przewagi konkurencyjnej firmy Pszczelarz Kozacki - Pasieka Tadeusz Kozak”

Konkurs ofert:

1.Regulamin dzielania zamowień na dostawy z negocjacjami i konkursem ofert

2.Zaproszenie do składania ofert

3.Załącznik nr 1 formularz oferty

4.Załącznik nr 2 oświadczenie

5.Załącznik nr 3 umowa zakupu

Wybór oferty do realizacji projektu

2017

TYTUŁ PROJEKTU: „Budowanie przewagi konkurencyjnej firmy Pszczelarz Kozacki - Pasieka Tadeusz Kozak”

Konkurs ofert:

1. Regulamin udzielania zamowien na dostawy z negocjacjami i konkursem ofert
2. Zaproszenie do składania ofert
3. Zalacznik nr 1. Formularz oferty​
4. 
Zalacznik nr 2. Oświadczenie​
5. 
Załącznik nr 3. Umowa zakupu


Wybór oferty do realizacji projektu

 

TYTUŁ PROJEKTU: „Infrastruktura badawczo-rozwojowa w firmie Pszczelarz Kozacki - Pasieka Tadeusz Kozak”

Konkurs ofert

I. Postępowanie nr 1 o udzielenie zamówienia na zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych:

1. Regulamin udzielania zamówień na dostawy z negocjacjami i konkursem ofert

2. Zaproszenie do składania ofert

3. Załącznik nr 1. Formularz oferty

4. Załącznik nr 2. Oświadczenie

5. Załącznik nr 3. Umowa zakup środków trwałych

Wybór oferty do realizacji projektu

 

PROJEKTY ZAMKNIETE:

Tytuł projektu: Internacjonalizacja działalności firmy Pszczelarz Kozacki

Zakończone

Tytuł projektu: Wdrożenie planu rozwoju exportu dla firmy Pszczelarz Kozacki - Pasieka Tadeusz Kozak

Wybór oferty do realizacji projektu

Do realizacji projektu firma Pszczelarz Kozacki - Pasieka Tadeusz Kozak wybrała najkorzystniejszą ofertę, która uzyskała najwyższą ilość punktów w oparciu o ustalone kryteria, wybraną firmą jest Acuarius Consulting Ziemowit Ekiert z najwyższym wynikiem punktowym.