Logo Pszczelarz Kozacki Miody i produkty pszczele

Menu Pokaż/schowaj menu

Company Quality Policy

Aside from requirements of good look and taste of our products, we pay a lot of attention to EU norms and standards. We realize that credibility proven by rigorous tests is what our customers demand and expect from us. Despite regular quality-controlling visits, we also check every series of honey on our own.


Goals

Our priority is to build up the strong brand depending on reliability and satisfaction of our clients. We are looking forward to possibility of expanding our contrahents group and increasing our products range. We also want to be the promoters of active life and we have achieved this to the certain extend through sponsoring. Our brand has become well-known in the sport environment.


Zadania

  • wspólne działanie kadry kierowniczej i pracowników nastawione na zespołowe rozwiązywanie problemów i zapobieganie przyczynom nieprawidłowości
  • zaangażowanie wszystkich pracowników w realizację strategii i celów firmy, każdy pracownik zna zasady funkcjonowania systemu, ma określone zadania i bierze za nie odpowiedzialność
  • nowoczesne wyposażenie techniczne linii produkcyjnych oraz laboratorium
  • kwalifikowanie dostawców, weryfikowanie przestrzegania przez nich zasad mających wpływ na bezpieczeństwo i jakość dostarczanych nam produktów
  • nadzorowanie i optymalizowanie kosztów we wszystkich procesach systemu zarządzania jakością w tym dbałość o ochronę środowiska naturalnego
  • skuteczne zarządzanie procesami firmy poprzez funkcjonowanie i doskonalenie wymagań standardu IFS i zakładowego systemu HACCP

Założenia Polityki Jakości są znane i przestrzegane przez wszystkich pracowników, a jej efektywność systematycznie weryfikowana.

Sensory examination

It is our most pleasurable and, at the same time, most difficult investigation. In this case, chemical data do not matter. The only important thing is the smell and taste of honey to our customer.


Water content

Zawartość wody ma zasadnicze znaczenie dla nieograniczonego czasu przechowywania miodu. Przy zawartości wody w miodzie około 19% i poniżej tej wartości, wszystkie procesy organiczne są zatrzymane: miód nie ulega fermentacji, bakterie nie mogą się rozwijać. Według obowiązujących rozporządzeń, za dojrzały uznaje się miód o zawartości wody max. 20%. Zwiększona zawartość wody może być zatem znakiem zebrania miodu jeszcze niedojrzałego.

„Wszystkie nasze miody są w pełni dojrzałe, a więc zawartości wody mieści się znacznie poniżej wymaganej wartości max. 20% wody.”

Diastaza

Diastaza jest jednym z wielu enzymów występujących w miodzie. Enzymy dodawane są przez pszczoły podczas konwersji z nektaru do miodu i służą do rozkładu wyższych cukrów, takich jak sacharoza. Udział enzymów w składzie miodu zależy w dużym stopniu od gatunku pszczół i czasu przebywania w żołądku. Enzymy są bardzo wrażliwe na ciepło i ulegają biodegradacji w czasie, więc ich udział w miodzie, podobnie jak zawartości HMF, używany jest jako wskaźnik wieku i właściwego obchodzenia się z miodem. Wartość Diastazy jest zdefiniowana w obowiązującym rozporządzeniu i powinna wynosić co najmniej osiem.


Analiza pyłkowa

Z jej pomocą możemy określić dokładnie botaniczne i zazwyczaj również geograficzne pochodzenie miodu, ponieważ widoczne pod mikroskopem pyłki w miodzie wskazują z jakich kwiatów pszczoły zbierały nektar. Pochodzenie botaniczne jest kluczowe w nazwie miodu. Miody odmianowe są definiowane właśnie na podstawie proporcji pyłków. Proporcje te różnią się w zależności od odmiany, procentowa przewaga pyłków w poszczególnych miodach odmianowych waha się od 20% do 80%.


Stosunek fruktozy do glukozy

Stosunek tych dwóch rodzajów cukrów – fruktozy (cukier owocowy) i glukozy (dekstroza) służy również określeniu rodzaju miodu. Np. w miodzie rzepakowym stosunek fruktozy do glukozy wynosi mniej niż jeden, co oznacza, że miód ten zawiera mniej fruktozy niż glukozy. Miód akacjowy ma natomiast znacznie więcej fruktozy, w wyniku czego stosunek fruktozy do glukozy wynosi co najmniej 1,5. Zasadniczo, im wyższa jest zawartość fruktozy, tym wolniej miód krystalizuje.


Analiza HMF

Długotrwałe przechowywanie lub niewłaściwe obchodzenie się z miodem powoduje zwiększenie zawartości w miodzie hydroksy-metylo-furfuralu (HMF). Może to zostać ustalone za pomocą analizy HMF. Jeśli miód rzeczywiście odznacza się wysoką zawartością HMF, zostaje przez nas automatycznie odrzucony.