Logo Pszczelarz Kozacki PASIEKA Tadeusz Kozak. Miody i produkty pszczele

Menu Pokaż/schowaj menu

Projekty UE

TYTUŁ PROJEKTU: „Infrastruktura badawczo-rozwojowa w firmie Pszczelarz Kozacki - Pasieka Tadeusz Kozak”

Konkurs ofert

I. Postępowanie nr 1 o udzielenie zamówienia na zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych:

1_Regulamin udzielania zamówień na dostawy z negocjacjami i konkursem ofert

2_ Zaproszenie do składania ofert

3_ Załącznik nr 1. Formularz oferty

4_ Załącznik nr 2. Oświadczenie

5_ Załącznik nr 3 umowa zakup środków trwałych

Wybór oferty do realizacji projektu

 

PROJEKTY ZAMKNIETE:

Tytuł projektu: Internacjonalizacja działalności firmy Pszczelarz Kozacki

Zakończone

Tytuł projektu: Wdrożenie planu rozwoju exportu dla firmy Pszczelarz Kozacki - Pasieka Tadeusz Kozak

Wybór oferty do realizacji projektu

Do realizacji projektu firma Pszczelarz Kozacki - Pasieka Tadeusz Kozak wybrała najkorzystniejszą ofertę, która uzyskała najwyższą ilość punktów w oparciu o ustalone kryteria, wybraną firmą jest Acuarius Consulting Ziemowit Ekiert z najwyższym wynikiem punktowym.